इतिहास अतिमहत्वाचे प्रश्न उत्तरे

इतिहास अतिमहत्वाचे प्रश्न उत्तरे ॥ History MCQ all Govt Exam ॥ MPSC STI Excise PSI STATE

Latest Books To Crack Any Government Exam इतिहास अतिमहत्वाचे प्रश्न उत्तरे   महाराष्ट्रातील नेवासे, चांदोली, सोमगाव,टेकवाडे, सावरदे, दायमाबाद इत्यादी ठिकाणी ‘ताम्रपाषाण संस्कृतीचे अवशेष मिळाले आहेत. महाराष्ट्रातील महापाषाण युगाचा काळ इ.स.पूर्व 1000 वर्षापूर्वीचा आहे. मौर्य साम्राज्याच्या हासानंतर महाराष्ट्रात सातवाहन राजघराण्याचा उदय झाला. जगास महाराष्ट्राची ओळख करून देण्याचं सर्वात पहिले काम हे महाराष्ट्रातील सातवाहन राजांनी केले ‘सिमुक’ …

इतिहास अतिमहत्वाचे प्रश्न उत्तरे ॥ History MCQ all Govt Exam ॥ MPSC STI Excise PSI STATE Read More »